Bomenkap Weg om de Noord

Ter info, dit bericht 170802 Brief bomenkap Weg om de Noord hebben wij enige tijd geleden ontvangen:

In de eerste twee weekenden van september (1 t/m 3 en 8 t/m 10 september) wordt in Hoofddorp een aantal populieren gekapt. Aan beide zijden van de Weg om de Noord staan honderden populieren. Ongeveer 450 daarvan worden nu gekapt. Tijdens de bomenkap is steeds een rijbaan afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt door middel van borden naar de juiste rijbaan verwezen. De werkzaamheden kunnen wel geluidshinder geven.

Minder bomen is veiliger

De reden voor de bomenkap is dat de bomen zo dicht op elkaar staan dat ze elkaars groei belemmeren. Door de bomen om en om te kappen krijgen de bomen die blijven staan bovengronds en ondergronds meer groeiruimte. Ze kunnen zich daardoor beter ontwikkelen en hebben uiteindelijk een langere levensduur. Dit is veiliger. Als de boomkruinen elkaar niet raken, ontstaan er veel minder dode takken die moeten worden weggehaald. Door de bomenkap zijn op termijn de onderhoudskosten lager en is er minder verkeershinder.

Meer informatie

Bij vragen over de werkzaamheden kunt u bellen naar het provinciale Servicepunt via 0800 – 0200 600 (gratis).

 Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

dhr. T. van Vianen