Agenda

Bekijk de laatste nieuwsbrief onder “Nieuwsbrieven” en het laatste nieuws onder https://www.hoofddorpnoord.nl/nieuws/

   Kerstbomeninzameling
9 januari 2021 bij het speelveld einde J.C. Beetslaan/Portugees Centrum. i.v.m. Corona houden wij u nog op de hoogte hoe we het dit jaar organiseren.