Over SHN

Geschiedenis
In 1997 werd een deel van Hoofddorp-Noord gerenoveerd. In sommige straten werd nieuwe rioleringen aangelegd en werd de bestrating opnieuw gelegd. Er werden nieuwe speelplaatsen aangelegd en een groot deel van de beplanting werd vernieuwd.
Tijdens bewonersvergaderingen belegd door de gemeente, werd door de gemeente het verzoek gedaan om een wijkvereniging op te richten.
Na een periode met wel 20 leden en begeleiding door “De lage landen” (tegenwoordig heten ze Meerwaarde) werd het tijd om op ons zelf te gaan. Inmiddels was de renovatie af en waren er al een aantal leden die te kennen gaven er geen tijd meer voor te hebben en haakten af.
Besloten werd om een stichting op te richten.
De Stichting Hoofddorp-Noord is opgericht op 15 april 1998

Doelstelling
De stichting is ontstaan na een renovatie in 1997 van een deel van Hoofddorp-Noord.
Dit deel omvat de volgende straten: J.C. Beetslaan, Purmerstraat, Schermerstraat, Wogmeerstraat, Waardpolderstraat, Berkmeerstraat, Groetpolderstraat, Witsmeerstraat, Anna Paulownastraat, Beemsterstraat, Heerhugowaardstraat, Wieringerwaardstraat, Zijpestraat, Koegrasstraat, IJpolderstraat, Wormerstraat, Kooimeerstraat en Hoofdweg Westzijde tussen J.C Beetslaan en Burgermeester Pabstlaan.

Vanaf 2012 breidt Stichting Hoofddorp-Noord uit met de volgende straten:
Broekermeerstraat, Diemermeerstraat, Horstermeerstraat, Zoetermeerstraat, Watergraafsmeerstraat, Schinkelstraat, Lutkemeerstraat, Legmeerstraat. Sinds 2019 is Hoofddorp Noord uitgebreid met de nieuwe wijk rondom de Achtermeerstraat.De stichting heeft ten doel om de leefbaarheid van de buurt in stand te houden en zo nodig te verbeteren.
De stichting probeert dat te bereiken door:

• Het signaleren van en inspelen op initiatieven, problemen en behoeften verband houdende met de leefbaarheid in de buurt.
• Het informeren van de buurtbewoners over zaken die voor de buurt van belang zijn.
• Het bevorderen van de betrokkenheid en participatie van buurtbewoners ter zake van het openbare leven in de buurt.
• Het onderhouden van contacten met en het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de overheid en haar diensten.