Nabeschouwing Wijkschouw

Dinsdag 17 september 2019 Wijkschouw Hoofddorp Noord

Wijkschouw gelopen met een kleine 25 personen, naast bewoners en leden van de wijkraad ook vertegenwoordigers van gebiedsmanagement, brandweer, politie, handhaving, gebiedsbeheer en IJmere .

We hebben alle punten van aandacht in de route op kunnen nemen en ook overal bij stilgestaan. Opvallend is dat de bestrating van de stoepen, vooral rondom de Watergraafsmeerstraat, hier en daar erg slecht is, het lijkt erop dat dit deel van Hoofddorp Noord al gedurende vele jaren over het hoofd gezien wordt. We hebben helaas geen duidelijk antwoord gekregen of en wanneer hier wat aan gedaan wordt, maar het lijkt ons duidelijk dat hier snel budget voor vrijgemaakt moet worden.

Groenonderhoud laat ook te wensen over, echter is Dhr. Ardewijn, gebiedsbeheer, wel duidelijk geweest in zijn uitleg, dat het groenonderhoud van “vroeger” niet meer terugkomt. Onkruid op verharding mag niet meer bestreden worden met chemische middelen. Er moet ook meer ruimte zijn voor wilde planten en bloemen, voor een beter ecologisch evenwicht, vandaar dat er ook niet  altijd, overal gemaaid kan worden. Ook heeft hij aangegeven dat als wij als wijk een bepaald deel wel gemaaid willen hebben, we daarvoor een ander deel moeten aanwijzen voor wilde planten en bloemen. Dit heeft onze fantasie wel geprikkeld en we zullen op termijn met wat goede voorstellen komen!

Verkeersveiligheid; diverse knelpunten in de wijk zijn aangewezen en besproken, helaas kregen wij de indruk dat “de gemeente” vindt dat hier niets of weinig aan te doen is. Daar zijn wij het niet mee eens. Het kan ook zijn dat de regels hier niet meer van toepassing zijn en dat deze aangepast moeten worden. De kreet schijnveiligheid werd vaak gebruikt, maar wel eenzijdig. Ook hierover blijven we nog graag in gesprek en in de bijlage zijn diverse knelpunten genoemd waar advies van een onafhankelijke verkeersdeskundige op zijn plaats zou zijn.

Kinderspeelplaatsen; vooral in het gebied van de Watergraafsmeerstraat wordt er geklaagd over te weinig en slecht onderhouden speelplaatsen. Ook het grote speelveld bij de rotonde Beetslaan is aan een opknapbeurt toe. Er zijn diverse suggesties gedaan en het lijkt ons een goed idee om hierover na te denken. Zodat dit grote veld, naast Jeu de Boules en (hang) jongeren óók speelruimte kan geven aan kleine kinderen met hun ouders of grootouders.

Een opmerking die me ook goed is bijgebleven is dat het zo mooi zou zijn als iedereen weer zijn eigen stoepje schoon zou houden, letterlijk en figuurlijk. Er zijn zeker bewoners, die het onkruid verwijderen, blad vegen, boomspiegels netjes houden, zorgen dat de voortuin geen opslagplaats wordt en rekening met elkaar houden. Maar het zou mooi zijn als iedereen dat zou doen. Een beetje bewonersinitiatief komt ook de sfeer in de wijk ten goede.

We houden u op de hoogte van de resultaten en acties die we kunnen verwachten n.a.v. deze schouw.

Met vriendelijke groet,
Henriette van de Loo
Secretaris Stichting Hoofddorp Noord

In de bijlage ziet u alle punten van aandacht, wij zullen dit bijhouden en doorgeven zodra er iets veranderd/aangepast/verbeterd is.

Opmerkingen Wijkschouw 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *