Currently browsing

Page 2

WIJKSCHOUW 2019 – vervolg

Onlangs (12-12-2019) hebben we weer een gesprek gehad met Gebiedsmanagement en beheer. Een van de onderwerpen was natuurlijk de schouw van afgelopen september (17-9-2019). Er zijn nog enkele punten naar voren gekomen, waar nog actie op genomen moet worden. Het plaatsen van een “Smiley verkeersborden” om de bestuurders te wijzen …

Nabeschouwing Wijkschouw

Dinsdag 17 september 2019 Wijkschouw Hoofddorp Noord Wijkschouw gelopen met een kleine 25 personen, naast bewoners en leden van de wijkraad ook …

Nieuwsbrief 2019

Eind juni hebben we de laatste papieren nieuwsbrief uitgedeeld in de wijk, maar zijn vergeten om deze ook via onze digitale nieuwsbrief …