U kunt nu uw Zienswijze Coffeeshop Hoofddorp Noord indienen

U kunt uw zienswijze (bezwaar of juist niet) NU indienen bij de burgemeester; hieronder wat uitleg over wat nu een zienswijze is.

Gedurende zes weken (tot en met 27 februari 2015) bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Op dinsdag 3 februari is er om 18.30 uur een informatieavond in het raadhuis. Dan kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend.

Het is dus belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen zienswijzen indient. Hoe
meer mensen reageren, hoe beter! Naar elke zienswijze moet gekeken worden en elke zienswijze krijgt een antwoord.

De zienswijze, wat moet er in staan?
De zienswijze moet in ieder geval bevatten:
– de naam en het adres van de indiener of indienende groep,
– de datum,
– een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,
– de inhoudelijke argumenten van de zienswijze, dus waarom je voor of juist tegen de vestiging van een coffeeshop aan de Graftermeerstraat te Hoofddorp bent.

Minder is meestal meer. Houd de zienswijze daarom zo kort mogelijk, bundel de kritiek
in een aantal hoofdpunten. Noem in de brief eerst de belangrijkste en daarna de minder
belangrijke argumenten van de bezwaren of opmerkingen.
Onderbouw kritiek met zakelijke argumenten. Verwijzen naar uitspraken of studies van
autoriteiten (bijv. gelijkwaardige situaties in andere gemeenten) kan de argumenten
sterker maken en ondersteunen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *