Verslag Klankbord groep Coffeeshop

Op 17 november zijn wij vooralsnog  voor de laatste bijeenkomst van de klankbord groep bijeengekomen.

De berichten die we uit de wijk ontvangen hebben, zijn besproken en doorgegeven aan de betreffende instanties.

De vraag vanuit Handhaving blijft: Direct melden als er iets aan de hand is, zodat zij meteen kunnen ingrijpen c.q. de situatie ter plaatse kunnen beoordelen.

Onderstaand het verslag:

Bevindingen

Dit overleg vindt een jaar na de opening van coffeeshop De Groene Gaper plaats. De vergunning is inmiddels verlengd.

De algemene indruk in en rondom de coffeeshop is goed. Het is rustig. Er zijn geen meldingen van overlast binnengekomen in de afgelopen 5 maanden. De wijkraad heeft ook geen meldingen ontvangen. Er rijdt meer verkeer door de wijk en zo nu en dan worden groepen jongeren gezien die aan het blowen zijn, maar zij zorgen niet voor overlast. Tegenover de coffeeshop wordt weleens een groep jongeren achter de struiken gezien. De beveiligers van De Groene Gaper krijgen de opdracht deze plek mee te nemen in de rondes.

Het afgelopen jaar hebben er drie integrale controles plaatsgevonden met onder andere de politie en handhaving. Bij deze controles wordt onaangekondigd naar binnen gegaan en wordt er gecontroleerd op alcohol, harddrugs enzovoorts. Deze controles zijn goed verlopen.

De coffeeshop is inmiddels twee keer gecontroleerd in het kader van de Warenwet. De eigenaar van de coffeeshop zoekt naar duidelijkheid over de verplichting van een rookruimte in de coffeeshop.

Afspraken

De klankbordgroep wordt opgeheven. Vragen / meldingen kunnen worden doorgegeven aan gebiedsmanager Hans Kleiss (h.kleiss@haarlemmermeer.nl) of Sandra van Egmond (s.van.egmond@haarlemmermeer.nl). Op verzoek kan de klankbordgroep weer bijeen worden geroepen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *