Verslag klankbordgroep 7 juni 2016

Tijdens de klankbordgroep heeft de wijkraad alle berichten die we de afgelopen week hebben ontvangen van de bewoners, besproken. Hartelijk dank hiervoor.  Het advies is nog steeds:

Blijven melden aan handhaving, de politie of de gebiedsmanager.

Bevindingen

Zowel de politie als de gemeente hebben sinds het laatste overleg met de klankbordgroep (maart 2016) weinig meldingen ontvangen m.b.t. overlast van de coffeeshop.
Een aantal wijkbewoners heeft laten weten last te hebben van brommers en scooters in de wijk. De politie heeft hier adequaat op gehandeld en heeft inmiddels drie bromfietscontroles uitgevoerd.

Op de hoek Beemsterstraat – Purmerstraat, de hoek Burgemeester Pabstlaan – Purmerstraat en bij het speeltuintje aan de Koegrasstraat worden regelmatig jongeren aangetroffen. Vooral bij het speeltuintje aan de Koegrasstraat, bestemd voor jonge kinderen, is dit niet wenselijk. De ervaring leert dat zowel de politie als de gemeentelijke handhavers snel op meldingen van dergelijk overlast afkomen. De beveiligers van coffeeshop De Groene Gaper reageren ook snel en adequaat op meldingen, maar de meldingen worden niet door de beveiligers geregistreerd.

Ondernemers ervaren weinig overlast van de coffeeshop. Zij spreken wel hun zorg uit over het wederom oprollen van een wietplantage in een van de panden aan de Graftermeerstraat.

De eigenaar van de coffeeshop merkt dat het drukker wordt.  De beveiligers zijn alert op valse identificatiebewijzen. Mensen met valse bewijzen worden vanzelfsprekend geweigerd.

Qua drukte ligt de piek op de vrijdagmiddag.

Afspraken

De politie en de gemeentelijke handhavers nemen de hoek Beemsterstraat – Purmerstraat, de hoek Burgemeester Pabstlaan – Purmerstraat en het speeltuintje aan de Koegrasstraat mee in de rondes en voeren hier extra controles uit. Mochten mensen overlast ervaren dan worden zij verzocht hier een melding van te maken bij de politie of de gemeente. Graag specifieke dagen / tijden benoemen bij de melding, zodat er gericht kan worden gecontroleerd.

Volgende bijeenkomst klankbordgroep

De klankbordgroep komt in november weer bijeen. Half november is coffeeshop De Groene Gaper een jaar geopend. In de eerste week van november ontvangen de deelnemers van de klankbordgroep een uitnodiging voor de vergadering.

Tussentijdse vragen / meldingen kunnen worden doorgegeven aan gebiedsmanager
Hans Kleiss via h.kleiss@haarlemmermeer.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *