Verslag klankbordgroep november 2015

De heer Stefan v.d. Bergh, wijkbewoner Hoofddorp-Noord, schuift voortaan ook aan bij deze klankbordgroep.

Bevindingen

Op uitnodiging van Marcel Schmidt is er een bezoek gebracht aan De Groene Gaper.

De coffeeshop is nu 3 dagen geopend, vanaf zaterdag 14 november jongstleden. Handhaving en toezicht is elke dag aanwezig bij de coffeeshop. De wijkagent heeft een verzoek gestuurd naar zijn collega’s om de coffeeshop mee te nemen in de rondes door Hoofddorp-Noord. Zij registreren, zo nodig, hun bevindingen. De wijkagent vraagt aan handhaving en toezicht om ook te registreren.

Het is nu nog te vroeg om bevindingen te delen. Dit doen wij in de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep. Alexander de Bas bespreekt dit punt ook met de ondernemers in de VvE-vergadering.

Om de verkeersbewegingen te monitoren, liggen er op verzoek van de wijkraad telslangen in de Starnmeerstraat, dichtbij de aansluiting met de J.C. Beetslaan en in de Broekermeerstraat tussen huisnummers 77 en 113.

Communicatie

Bevindingen of meldingen kunnen tot de volgende vergadering worden doorgegeven aan gebiedsmanagement (Hans Kleiss of Sandra van Egmond). Er wordt een overzicht bijgehouden die de volgende vergadering wordt besproken. Indien nodig wordt de melding doorgezet. Meldingen voor de politie kunnen worden gemaild naar ton.fokker@politie.nl.

Er is een gesprek geïnitieerd tussen beide coffeeshophouders, de politie en de gebiedsmanager. De uitkomst van het gesprek volgt in de eerstvolgende vergadering.

In januari is de volgende klanbordgroep bijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *