Nieuwsbrief juni 2018

Beste bewoners, de zomer is begonnen, vakanties staan wellicht in de planning, de buurt BBQ* komt er aan, wij wensen jullie allemaal een heerlijk zonnig seizoen.

Zoals u misschien wel weet probeert Stichting Hoofddorp Noord de bewoners te vertegenwoordigen in de gemeente Haarlemmermeer.

Daarvoor zijn er regelmatig bijeenkomsten met de gebiedsmanager, groenbeheer, andere wijkraden, Burgemeester en Wethouders, ONS (buurthuis Meerstede) en veel (leuke!!) uitnodigingen om bij  openingen, lezingen, informatiedagen/avonden aanwezig te zijn.

In het verleden organiseerden de leden van de wijkraad ook elk jaar o.a. het Sinterklaasfeest, Kinderknutselmiddagen, Kinder disco, Jeugd disco, Theatermiddagen voor de kleintjes en Workshops voor zowel kinderen als volwassenen. Helaas gebeurt dat niet meer, deels omdat we met een te kleine groep zijn én omdat er te weinig animo lijkt te zijn onder de bewoners. En daarnaast is TIJD voor iedereen een struikelblok, ook de leden van SHN hebben allemaal een fulltime baan.

Wij zijn nog steeds op zoek naar personen die zich in willen zetten voor de wijk. Dit kan op allerlei manieren.  De wijk vertegenwoordigen bij een van de bijeenkomsten of zelf een activiteit organiseren. Ook zoeken we “experts” op het gebied van groenvoorziening en de inrichting van de wijk. Om als wijkraad een serieuze gesprekspartner te blijven hebben we dringend ondersteuning vanuit de bewoners nodig!

Qua tijdsdruk kunt u dit zelf bepalen, maar het kost wel tijd 😊 De wijkraad zelf vergadert 4 tot 6 keer per jaar, de meeste communicatie gaat via de mail (bijvoorbeeld een kort verslag van een bijeenkomst bij derden). We zijn allemaal vrijwilligers en gaan op een informele en gezellige manier met elkaar om, wel is eenieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aandeel.

Wij zouden het erg op prijs stellen als we enkele bewoners kunnen verwelkomen als lid van de wijkraad.

Henk van de Bosch – Voorzitter
Ed Pugliese – Vice voorzitter (tot einde van het jaar)
Joost  de Kinder – Penningmeester
Henriette van de Loo – Secretaris
Ingrid van de Klauw – Lid
Harry Everts – Lid
* U kunt zich nog opgeven voor de BBQ van 7 juli via info@hoofddorpnoord.nl

* We hebben nu een meldknop op de “homepage”! Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het  met dit formulier. Ook als het gaat om zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen of ongedierte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *