Coffeeshop – het laatste nieuws

Nota van burg Principe medewerking coffeeshop Graftermeerstraat 10 te Ho

Zienswijzen indienen over coffeeshop

Burgemeester Weterings is voornemens in principe medewerking te verlenen aan een exploitatievergunning voor coffeeshop ‘De Groene Gaper’ aan de Graftermeerstraat 10 in Hoofddorp. De vergunning voldoet aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en aan de ruimtelijke criteria. Omwonenden en ondernemers van bedrijventerrein Hoofddorp-Noord zijn op 17 december schriftelijk geïnformeerd, worden dat deze week opnieuw, en kunnen vanaf vandaag zienswijzen indienen. Het gaat om een exploitatievergunning van één jaar.

Gedoogverklaring

De burgemeester wil ook een gedoogverklaring afgeven, die bepaalt dat de verkoop alleen onder bepaalde voorwaarden mag gebeuren. Zo mogen er alleen soft drugs en geen hard drugs worden verkocht, is verkoop aan jongeren onder 18 jaar verboden, mag geen reclame worden gemaakt en mogen geen hoeveelheden van meer dan 5 gram worden verkocht. Ook moet de exploitant maatregelen nemen om overlast te voorkomen en overleg plegen met omwonenden, de wijkraad en de ondernemers.

Informatieavond

Zienswijzen indienen kan schriftelijk tot 27 februari. Op dinsdag 3 februari is er om 18.30 uur een informatieavond in het raadhuis. Dan kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. De vragen die worden gesteld en de opmerkingen die worden gemaakt, neemt de burgemeester mee in zijn definitieve besluit om een vergunning af te geven. Dat geldt ook voor de zienswijzen die schriftelijk worden ingediend. De burgemeester neemt in maart een besluit, waartegen binnen 6 weken door de indieners van een zienswijze en de aanvrager beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank.

Achtergrond coffeeshopbeleid

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Haarlemmermeer heeft als doel illegale verkoop tegen te gaan en het gebruik van drugs beheersbaar en controleerbaar te maken en te houden. Het gedogen van coffeeshops, onder voorwaarden, heeft een gunstig effect op het terugdringen van illegale handel bij bijvoorbeeld scholen of horeca en op overlast als gevolg van drugshandel. Ook is bij legale coffeeshops het toezicht op de kwaliteit van de drugs groter dan bij straathandel en zijn de gezondheidsrisico’s voor de gebruikers daar dus kleiner.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *