Coffeeshop in Hoofddorp Noord – Graag uw reactie (2)

Via Facebook, HCNieuws en deze website hebben we al veel reacties binnengekregen. Stichting Hoofddorp Noord gaat alle reacties bundelen. Verder zijn wij bezig om informatie in te winnen wat betreft de diverse mogelijkheden.

Via bijgaande link “het vernieuwde coffeeshopbeleid” kunt u o.a. de hieronder staande criteria terugvinden. Dan weet u in ieder geval wat er in de gemeenteraad besloten is.

Actualisatie coffeeshopbeleid (2)

Het college stelt de volgende ruimtelijke criteria voor de vestiging van een coffeeshop vast:

– niet binnen een straal van 250 meter van een instelling voor basisonderwijs;
– niet binnen een straal van 350 meter van een instelling hoofdzakelijk gericht op jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar oud;
– niet binnen een straal van 500 meter van een instelling voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs;
geen concentratie van coffeeshops; uitgangspunt is spreiding van de coffeeshops op minimaal 350 meter onderlinge afstand;
– niet gelegen in een woonwijk;
– niet gelegen op monofunctionele bedrijventerreinen;
– in een pand met horeca-bestemming;
– in een pand dat voldoet aan de inrichtingseisen die gesteld worden aan horecabedrijven;
– geen coffeeshop in kernen met minder dan 20.000 inwoners.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *