Klankbordgroep

De rechtszaak van eind juli heeft geen verandering gebracht in de situatie rondom het openen van de coffeeshop. De volgende rechtszaak is verplaatst naar een datum later in het jaar, 29 oktober. Volgens de advocaat van enkele bewoners en ondernemers zijn er een heleboel vragen die tijdens de zitting zijn gesteld niet beantwoord.

Inmiddels hebben we afgelopen dinsdag 15 september, de eerste klankbordgroep bijeenkomst gehad. We waren met 7 personen, waaronder de secretaris van de wijkraad en één bewoner. Namens de gemeente waren er 3 personen, verder de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop. Een ondernemer had zich afgemeld. Het lijkt ons goed als er nog 1 of 2 bewoners bij dit groepje aansluiten en ook nog 1 of 2 ondernemers. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 november om 16.00 uur bij Tast, de proefclub, Graftermeerstraat 35c te Hoofddorp. De daaropvolgende bijeenkomsten zullen ook geregeld in de avonduren gepland worden.

Onderstaand het verslag gemaakt door de assistent gebiedsmanager, waar ik het volgende aan toe te voegen heb:

De wijkagent en handhaving&toezicht zullen minimaal 2 x per dag controleren. De wijkraad heeft alvast ingebracht heeft dat onze wijk (indien gewenst door de bewoners) de mogelijkheid moet krijgen om de doorgang Starnmeerstraat (tussen Graftermeerstraat en j.c. Beetslaan) af te sluiten voor autoverkeer. Dat als er problemen zijn deze direct door de bewoners gemeld moeten worden , telkens weer!. (Als er problemen zijn, maar geen meldingen dan denkt de politie en handhaving dat alles in orde is.)

Wat is overlast?  Onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder, doorverkoop in de nabije omgeving, vervuiling enlof voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; verkeersoverlast.

De klankbordgroep De klankbordgroep bestaat uit leden van de wijkraad, bewoners, ondernemers, de wijkagent, de eigenaar van de coffeeshop en de gemeente. De samenstelling kan per vergadering verschillen. Iedereen is welkom. Tijdens de vergadering informeren wij elkaar en delen we ervaringen uit.  Een klankbordgroep heeft goed gefunctioneerd bij de coffeeshop Superfly.

Planning en opening coffeeshop Het personeel voor de coffeeshop is aangesteld. De beveiliging is nog niet helemaal rond. Wanneer de beveiliging geregeld is, willen Ton Fokker (wijkagend) en Alexander Krol (handhaving&toezicht) graag op de hoogte worden gesteld zodat contactgegevens uitgewisseld kunnen worden. Marcel Schmidt zal dit verzorgen. Naast bewaking door beveiligers wordt er ook gebruik gemaakt van camerabewaking. De medewerkers van de coffeeshop zullen 25 tot 50 meter rondom de coffeeshop controleren en schoon houden.

Er zijn 11 parkeerplaatsen gerealiseerd bij de coffeeshop. Deze parkeerplaatsen zijn niet  uitsluitend voor het gebruik van bezoekers van de coffeeshop. Alle parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Hoofddorp Noord zijn voor een ieder toegankelijk.

Men is voornemens om half oktober de coffeeshop te openen. De coffeeshop zal dagelijks geopend zijn van 10.00 tot 22.00 uur. Wellicht worden er in het begin andere openingstijden gehanteerd (minder lang geopend). Handhaving en Toezicht gaat twee keer per dag controleren.

Bewoners kunnen zich via de wijkraad aanmelden voor de klankbordgroep. info@hoofddorpnoord.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *