Verslag Kort geding 31 juli 2015 – 09.30 rechtbank Haarlem

Onderstaand is een persoonlijk verslag van het kort geding, opgetekend door Henriëtte van de Loo.

De naam van de vrouwelijke rechter ben ik helaas vergeten. Namens ondernemers en bewoners was er mr.  Giltay Veth. Namens de gemeente was er een vrouwelijke advocaat mr. M. Dankbaar en de heer Schmidt, de “eigenaar” was er ook met zijn advocaat mr. M. Veldman.

Allereerst er waren ruim 30 mensen waarvan meer dan 20 uit onze wijk, helemaal goed! Er moest zelfs een grotere zaal geregeld worden en uiteindelijk hebben zelfs 2 of 3 personen de zaal moeten verlaten. (je mocht niet staan).

Vanaf nu zal ik het hebben over de advocaat van Noord, van de Gemeente en van de Groene Gaper.

De advocaat van Noord had een pleitnota voorbereid, echter wilde de rechter het nu alleen hebben over materiële beroepsgronden?

10 september staat er namelijk 2  x hoger beroep op de rol, een keer van Noord en zover ik weer een keer van de heer Beuzenberg. De geplande nieuwbouw bij Woodward heeft nog geen zaak aangespannen, zover wij weten.

De Groene Gaper heeft  1 september als streefdatum om haar deuren te openen.

De advocaat van de Groene Gaper “versprak” zich en had het over diverse financiers! Terwijl alleen dhr. Schmidt als “eigenaar” gescreend is volgens de Bibob wet. De advocaat van Noord had dan ook al een verzoek ingediend om alle belanghebbende (inclusief de onbekende financiers) te screenen. Deze uitslag zou al bij de rechtbank moeten zijn.

Op 26 februari 2014 heeft de heer Schmidt een brief naar de burgemeester gestuurd met een algemene vraag betreffende een coffeeshop aan de Concourslaan, uiteindelijk is deze brief als officiële aanvraag in de stukken gekomen; dit terwijl er al een andere aanvraag van een andere partij voor deze datum was!

Het is onduidelijk hoe de  heer Schmidt via de Concourslaan 12 (pand zonder horecabestemming) aan de locatie Graftermeerstraat is gekomen, terwijl daar toen nog een Horeca voorziening werd uitgebaat.

Er is aangekaart dat het bestemmingsplan Hoofddorp Noord een wonen en werken functie moet krijgen met ruimte voor lichtere horeca. De vraag is of een coffeeshop valt onder lichtere horeca qua overlast, parkeerruimte e.d.? Juist door de toekomstige woonfunctie van het industrieterrein zal er geen zware horeca worden toegestaan.

Er is nog gesproken over de bestaande jeugdvoorzieningen zoals Jumpskillz en de balletschool.

De advocaat van de gemeente heeft weinig tot niets nieuws gezegd, kwam redelijk onzeker over; zij verschuilt zich achter het beleid, geheel in lijn met de antwoorden die wij gekregen  hebben op de ingediende zienswijzen. Verder zou er uitgebreid getoetst zijn volgens haar zeggen en past de coffeeshop prima in de nieuwe plannen, aldus de advocaat van de Gemeente, dit echter zonder onderbouwing.

Er zijn minimaal 12 parkeerplaatsen nodig ( wij denken eerder 20), er zijn er nu 7, er komen er 3 tot 4 bij. Niet duidelijk is waar deze dan zouden moeten komen?

Verwachting is 555 bezoekers? piekmomenten tussen 17.30 en 20.00 uur. Wij verwachten meer bezoekers, met name van buiten de Haarlemmermeer.

Advocaat Groene Gaper haalde nog aan dat er in Amsterdam weinig of geen overlast is en er geen parkeerproblemen zijn!?

Dhr. Schmidt gaf in het begin van de zitting aan weinig horeca ervaring te hebben, maar dat hij er wel veel mee te maken heeft.  Op de valreep vertelde hij dat hij vroeger in de Horeca gewerkt heeft en nu 1,5 ton aan kortlopende schulden heeft dankzij dit project.

De rechter zal binnen 3 weken uitspraak doen, dan weten wij of de Groene Gaper tot 10 september dicht moet blijven, als de volgende zitting zal plaatsvinden.

Ik kan niets zinnigs zeggen over verwachtingen mbt de uitspraak, als enige kan ik zeggen dat de advocaat van Hoofddorp Noord zeer terzake kundig, rustig en gedegen zoveel mogelijk punten van zijn pleitnota naar voren heeft gebracht. Dhr. A. van den Berg heeft ook nog kort wat kunnen zeggen over de negatieve impact die een coffeeshop heeft bij de omliggende bedrijven en woningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *