WIJKSCHOUW 2019 – vervolg

Onlangs (12-12-2019) hebben we weer een gesprek gehad met Gebiedsmanagement en beheer. Een van de onderwerpen was natuurlijk de schouw van afgelopen september (17-9-2019).

Er zijn nog enkele punten naar voren gekomen, waar nog actie op genomen moet worden.

Het plaatsen van een “Smiley verkeersborden” om de bestuurders te wijzen op hun goede of slechte rijgedrag. Wij moeten nog doorgeven waar zo’n bord geplaatst moet worden. Graag horen wij uw voorstel.

Ter info: diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een Smiley digitaal verkeersbord direct effect heeft, echter niet op de lange termijn (mensen wennen er aan). Het doel is dat de bestuurder gedurende een maand op zijn/haar snelheid gewezen wordt en dat hij/zij daarna weet dat er een snelheidsbeperking is.

Het maaien van grasvelden (bijv. bij de vijver Diemermeerstraat). Als wij als wijk wijzigingen voorstellen, dan moet dit door de wijkraad eerst goed met de bewoners worden gecommuniceerd/afgestemd. Dit om te voorkomen dat er meldingen komen van bewoners die het er niet mee eens zijn dat gras niet meer als gazon wordt onderhouden. Het gaat hier wel om uitruilen. Als de ene locatie naar gazon wordt omgevormd moet een andere locatie ruig gras worden. Graag horen wij als wijkraad welke suggesties u heeft; dus welk ruig gras moet als gazon gemaaid worden en welk gazon kan dan als ruig gras onderhouden worden?

Graag horen wij via de mail info@hoofddorpnoord.nl wat uw suggesties zijn, graag voor 1 maart a.s. De wijkraad zal alles verzamelen en dit doorgeven aan gebiedsmanagement/beheer.


Onderstaand het verslag met de laatste reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *